“Clash of the Choirs”
- Topidla Master zahřívají účastníky

Clash of the Choirs (Souboj pěveckých souborů), největší hudební show, která byla vysílána v polské televizi na jaře tohoto roku přilákala ohromné množství diváků. Obrovská škála účastníků a dech beroucí emoce byly výsledkem několika měsíců práce. Dariusz Seferyński z MTM z Varšavy také přispěl k vytvoření té správné atmosféry díky poskytnutí topidel Master pro vyhřátí studia.

Scéna pro show byla postavena ve velké výrobní hale, v Ursus plant, původní výrobně traktorů. Speciální zóna, kde se samotná show měla odehrávat byla oddělena použitím dlouhých závěsů, od stropu až na podlahu. Tímto vznikla „místnost“ o objemu přes 44.000 m³.

Když začaly přípravy na show, teplota v hale byla velmi nízká, okolo 3°C. Po spuštění reflektorů a příchodu diváků se teplota zvýšila na 8°C. Původně bylo plánováno využít osm topidel Master BV 690 pro vyhřátí místa konání. Zařízení měla být umístěna ven i dovnitř, za závěsy. Nakonec se ale producenti rozhodli jít alternativní cestou pouze dvou topidel a vytvořit tzv. „ostrůvky tepla“.

Dvě naftová topidla Master BV 690 s výfukovou ventilací byla umístěna ven, za závěsy. Horký vzduch byl veden hadicemi o rozměru 5 m x 710 mm. Namísto čtyř možných hadic byla použita jen jedna pro docílení rovnoměrné a efektivní distribuce vzduchu (topidla Master BV 690 mají 4 výstupy vzduchu, takže je možné napojení čtyř 200 mm hadic).

Zóny v místě konců hadic distribuujících teplo, tzv. „ostrůvky tepla“, byly umístěny v blízkosti pódia a poroty.

Aplikací pouze dvou topidel producenti zvládli dosáhnout teploty mezi 18-21 °C na tzv. „ostrůvcích tepla“ a 13-15 °C v okolí. Úroveň teploty mírně kolísala v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Za zmínku jistě stojí fakt, že teplota byla značně zvýšena v obrovském prostoru při relativní nízkých nákladech. Uspokojivého efektu bylo dosaženo při aplikaci pouhých dvou topidel, z nichž každé vyprodukovalo 12.500 m³ horkého vzduchu.

Firma MTM použila 600-l nádrž nafty, aby zajistila nepřetržitý provoz vždy dva dny z týdne bez potřeby doplnění paliva. Hala byla vytápěna vždy každý pátek z důvodu konání zkoušky a v sobotu pro zkoušky a následně živé vysílání. V případě topidel Master BV 690 stačilo 60 l paliva pro tříhodinový provoz jednoho zařízení.
CURTAIN- ZÁVĚS
AUDIENCE- PUBLIKUM
ENTRANCE- VSTUP
JURY- POROTA
SCENE- SCÉNA
ISLAND OF HEAT NO 1/2- “OSTRŮVEK TEPLA”Č. 1/2
Room volume over…- Objem místnosti přes…
Temperature- teplota


Výše zmíněná instalace, sestávající ze dvou topidel Master, se ukázala jako dostatečná pro vytopení enormní haly, což pouze poukazuje na to jak efektivní výkon topidla mají. Podobná instalace by mohla být zajisté využita pro další akce podobného rázu.