Pravidla a podmínkyPravidla používání Master Climate Solutions

Logo skupiny a marketingové materiályNíže uvedená pravidla byla sestavena za účelem informování obchodních partnerů skupiny Master Climate Solutions o vhodné formě a principu, který by měl být dodržen při použití marketingových materiálů, ochranných známek a obchodních názvů.

Naše materiály, jako jsou: fotografie, design katalogů, webová stránka, filmy, design obalových materiálů, atd. jsou chráněny podle zákona o autorských právech, na základě kterého jsme oprávněni používat a distribuovat tyto materiály.


I. i. Logo Master a Master Climate Solutions.


Níže zobrazené logo Master je registrovanou známkou a je spojeno s vybranými produkty, nabízenými společností MSC


Výše uvedené logo může být použito obchodními partnery společnosti MCS jedině pro informační účely a mělo by být použito v materiálech s propagačním obsahem, tykající se zařízení vyrobených skupinou MCS. Výše uvedené logo by nemělo být použito v kombinaci s produkty pro které není určeno. Použijte výše uvedené barevné schéma a proporce loga tak, aby maximální rozměry byly 134 x 48 pixlů. Toto logo nesmí být použito jako hlavní část nadpisu webové stránky, ani jako hlavní prvek návrhu webové stránky.


Níže uvedené logo Master Climate Solutions je registrovanou známkou skupiny MCS, jejíž členové jsou: Dantherm Sp. z o.o., MCS Italy S.p.A., MCS China and MCS Russia.Výše uvedené logo může být použito obchodními partnery MCS pro informační účely a mělo by být použito pro označení výrobce zařízení- Skupiny Master. Použijte výše uvedené barevné schéma a proporce loga tak, aby maximální rozměry byly 134 x 48 pixlů. Toto logo nesmí být použito jako hlavní část nadpisu webové stránky, ani jako hlavní prvek návrhu webové stránky.


II. Použití fotografií, publikací, designu, atd. za účelem jejich

umístění na web obchodních partnerů.


  1. MCS představuje jediného vlastníka autorských práv na všechny materiály umístěné na webové stránce mcsworld.com a pod doménou „masterheaters“, která zahrnuje kromě jiných: design webové stránky, fotografie, články, návody k použití, katalogy, grafy, popisy, atd. Neoprávněné kopírování, skenování a distribuce zmíněných materiálů představuje porušení autorského práva.
  2. MCS povoluje svým obchodním partnerům použití marketingových materiálů na jejich vlastních webových stránkách, získaných stažením ze složky „partnerská zóna“: Obsah ke stažení, umístěný na webové stránce mcsworld.com. Přístup k těmto souborům je chráněn heslem.
  3. Získání přístupového hesla do „partnerské zóny“ od společnosti MCS se rovná získání svolení pro použití všech marketingových materiálů zde obsažených
  4. Všechny fotografie a obrázky , které naleznete ve složce: Obsah ke stažení v „partnerské zóně“ můžete použít pro jediný účel, a to poskytnutí adekvátních informací o produktech společnosti MCS pro vaše klienty.
  5. Obchodní partneři společnosti MCS nejsou autorizováni k poskytnutí marketingových materiálů třetím stranám bez písemného souhlasu MCS
  6. Reklamní materiály a články, chráněné autorskými právy společností MCS mohou být umístěny na webové stránky obchodních partnerů, za podmínky, že k původně stažené stránce bude doplněn původní odkaz s následující poznámkou: „Článek je zpřístupněn s vědomím Master Climate Solutions.
  7. Reklamní videa, která jsou majetkem MCS na základě autorských práv, mohou být použita pro podporu produktů nabízených společností MCS, s dodatkem uvedení původního zdroje videa (odkaz na stránku MCS nebo přímý odkaz na oficiální YouTube stránku a profil MCS) .
  8. Kopírování webové stránky MCS nebo jejích částí je zakázáno
  9. Společnost MCS je oprávněna odstoupit z veškerých nároků vyplývajících z těchto pravidel v jakoukoliv dobu, s odvoláním na takového obchodního partnera, který porušuje tyto pravidla. Takový obchodní partner bude povinen okamžitě odstranit všechny marketingové materiály MCS používané do té doby.
  10. Společnosti, které ukončily spolupráci se společností MCS automaticky ztrácí všechny nároky zde uvedené v bodech 2-7.


Prosím kontaktujte nás při jakýchkoliv pochybnostech vyplývajících s ohledem na tato pravidla, nebo při poskytnutí písemného souhlasu k povolení předání marketingových materiálů pro třetí strany.

Dantherm Sp. z o. o.

e-mail: sekretariat@dantherm.com

phone: +48 61 654 40 00

Data, popisy a obrázky mají pouze informační charakter a v žádném případě neslouží jako návody.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu či opravu znění bez předchozího upozornění.