Co to je vysoušení vzduchu?

Vysoušení vzduchu je proces, kdy dochází ke snížení obsahu vodních par ve vzduchu díky aplikaci specifických metod.

Vlhkost může být přímo odstraněna ze vzduchu následujícími postupy:

Snížením teploty vzduchu pod rosný bod, což způsobí kondenzaci vodní páry. Proto tento postup nazýváme kondenzační. Tohoto jevu dosáhnete např. i tak, když vytáhnete ledový nápoj z lednice, obal se rychle orosí. Stane se tak, protože teplota vzduchu okolo obalu nápoje začne klesat pod rosný bod. Na tomto principu fungují odvlhčovače s chladícím systémem.

Vysoušení vodní páry za použití hygroskopických látek je tzv. adsorpční metoda. Tento postup je hojně využíván pro zařízení, která jsou senzitivní vůči vlhkosti, např. počítače, ve formě sorbentních krystalů nebo kuliček


Následují postupy vysoušení vzduchu v praxi:

topení a ventilace
nejčastější metoda, která je ale neefektivní a málo ekonomická

vysoušení kondenzací
dochází ke kondenzaci vodních par ve vzduchu. Je efektivnější a ekonomičtější než topení a ventilace

sorpční vysoušení (adsorpční a absorpční)
dochází k odstranění vody ze vzduchu absorpcí. Tato metoda je nejúčinnější


V závislosti na zvoleném postupu při provozu zařízení rozlišujeme dva typy vysoušení:

uzavřený okruh
v případě, že nedochází k výměně vzduchu mezi vysoušeným vzduchem a okolním vzduchem,
např. při vysoušení vzduchu v místnosti s kondenzačním odvlhčovačem,

otevřený kruh
v případě, že dochází k částečné nebo úplné výměně vzduchu mezi vysoušeným a okolním vzduchem,
nejčastěji využíváno v klimatizačních systémech

Důležité termíny

Rosný bod - pokud teplota klesne pod tento bod nastává kondenzace, děje se tak při konkrétní teplotě a vlhkosti. Když je vzduch nasycen 100% vodními parami a nemůže již absorbovat žádnou vodu, následné snížení teploty způsobí kondenzaci na površích v okolí, které mají teplotu blízkou k té způsobující zmíněnou kondenzaci.

Kondenzace páry - přeměna vodní páry ve vzduchu z plynného stavu na kapalný (kondenzace) nebo pevný (zmrznutí, sublimace)

Hygroskopická látka - může být vodný roztok chloridu vápenatého nebo chloridu hořečnatého, roztok chloridu lithného, silika gelu, chloridu draselného, aktivního hliníku, chloridu vápenatého, solí z chloridu lithného nebo bromidu lithného.