Jak spočítat spotřebu tepla?


Před tím, než si vyberete topidlo, je potřeba určit minimální potřebný výkon pro vaše použití.

Základní vzorec

V x ΔT x K = kcal/h

V – objem místa, které má být vytápěno (šířka x délka x výška) v m³.

ΔT – rozdíl mezi vnější teplotou a cílenou vnitřní teplotou (ve °C).

K – disperzní koeficient.


Klíč

V = šířka 4 mt, délka 12 mt, výška 3 mt, objem místnosti, která má být vytápěna = 144 m³

ΔT = vnější teplota -5°C vnitřní požadovaná teplota +18°C, teplota T = 23ºC

K = tento faktor je určen typem konstrukce a typem izolace

K=3,0-4,0
Jednoduchá stavba ze dřeva nebo z vlněného plechu- neizolovaná.

K=2,0-2,9
Jednoduchá stavba z jedné vrstvy cihel, jednoduchých oken, jednoduché střechy- špatně izolovaná.

K=1,0-1,9
Standartní konstrukce, dvojitá vrstva cihel, pár oken, standardně uzavřená střecha- mírně izolovaná.

K=0,6-0,9
Pokročilá konstrukce, dvojitá vrstva izolovaných cihel, pár dvojitých oken, silný podklad pro dlažbu,
dobře izolující střešní materiály- dobře izolovaná.


Příklad: požadovaný topný výkon

144 x 23 x 4 = 13 248 kcal/h

(V x ΔT x K = kcal/h)


1 kW/h = 860 kcal/h

1 kcal/h = 3,97 Btu/h

1 kW/h = 3412 Btu/h

1 Btu/h = 0,252 kcal/h


Teď si můžete vybrat odvlhčovač, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům.