Jak to funguje? Funkční princip kondenzačních odvlhčovačů


Chladící systém kompresoru je nejdůležitější částí kondenzačních odvlhčovačů. Umožňuje zkondenzování páry a snížení obsahu vody ve vzduchu. V jádru chladícího systému leží kompresor, který stlačuje a pumpuje chladivo, které cirkuluje kolem celého systému. Čím vyšší tlak vzniká, tím více roste teplota. Stlačené chladivo (v plynném stavu) je převedeno hadičkou do kondenzátoru, kde je zchlazeno.

Teplo z chladiva je přijímáno ovzduším kolem výměníku (kondenzátoru). Chladivo mění svoje skupenství z plynného na kapalné díky tlaku a poklesu teploty. Zkondenzované chladivo prochází následně odvlhčovacím filtrem, který absorbuje páru. Po průchodu filtrem prochází kapalina škrtícím ventilem (kapilára nebo rozšiřující se ventil), který klade odpor vůči průtoku a tímto vzniká změna tlaku, čímž se chladivo rozpíná a vypařuje se. Vypařování se odehrává ve výparníku.

Na rozdíl od kondenzace, při vypařování dochází k poklesu tlaku i teploty. V důsledku tohoto jevu je předáno teplo ze vzduchu do chladiva (čímž dojde k odpaření). Teplota vzduchu klesá pod rosný bod, čímž nadbytečná vlhkost začne kondenzovat na stěnách kondenzátoru. Chladivo je opět nasáto do kompresoru a proces může začít nanovo.

V případě, že provoz probíhá za nižších teplot, může se stát, že zkondenzovaná voda ve výparníku zmrzne, což sníží odpor průtoku vzduchu ve výměníku. Abychom tomu předešli, zabudovaný elektronický kontrolní systém pravidelně otvírá elektromagnetický ventil. Tímto přechází horké chladivo (v plynném stavu) do výparníku, led taje a odtéká do kondenzační nádržky.

Provoz kondenzačního odvlhčovače s kompresorem během režimu rozmrazování horkými plyny
1- kompresor, 2- ventilátor, 3- kondenzátor, 4- filtr (dehydratační), 5- škrtící ventil,
6- výparník, 7- kondenzační nádržka