Kde a proč používat odvlhčovače?

Nadbytečná vlhkost vzduchu může způsobit nežádoucí důsledky, např. nevolnosti, poškození materiálu, zvýšenou pravděpodobnost nehod na pracovištích. Je možné se všem těmto zmíněným důsledkům vyhnout díky snížení vlhkosti vzduchu.

Vysoušení je možné využít v různých oblastech, ty nejdůležitější jsou:

udržení vhodného klima-komfortu
technologické postupy v různých druzích průmyslu
ochrana proti korozi
ochrana proti kondenzaci vodních par
ochrana proti ledovatění
ochrana vůči nárůstu bakterií a houbových plísní
pomoc při rekonstrukčních a stavebních pracích
předcházení aglomerace produktů


Klima- komfort

Kromě topení, ochlazování a odvlhčování může být vysoušení vzduchu použito pro udržení vhodného klima-komfortu v interiérech, které slouží jako domovy či pracovní prostředí, kde probíhají technologické procesy. Stav okolního prostředí, kde vzduch splňuje parametry pro zdraví nazýváme termální komfort. Jako součást klima-komfortu, zahrnuje termální komfort především udržení vhodné teploty a vlhkosti vzduchu. Doporučujeme začít s vysoušením případě, že vlhkost v klimatizované místnosti překročí hladinu termálního komfortu.

Technologické postupy

Průmyslové technologické postupy vyžadují obvykle specifickou vlhkost vzduchu, která je obvykle o dost nižší než vlhkost okolního prostředí. Suchý vzduch je většinou využíván k odstranění vlhkosti z výrobků. Některé produkty mohou být vyráběny pouze v atmosféře s nízkou vlhkostí vzduchu, aby se předešlo nechtěným chemickým reakcím.

Odstraňování vlhkosti ze vzduchu předchází také výskytu bakterií, virů a plísní. Díky tomuto efektu je možné aplikovat vysoušení během výrobních procesů. Vysoušení vzduchu je zejména využíváno ve farmaceutickém, potravinářském, stavebním, elektronickém a dřevo-zpracujícím průmyslu, stejně tak jako v mnoha dalších.

Ochrana proti korozi

Koroze z velké části závisí na vzdušné vlhkosti. V případě, že vystavíme ocel vzdušné vlhkosti cca 60%, dojde k vzniku korozních míst. Hladina vlhkosti vzduchu mezi 60-100% značně urychlí rozvoj výskytu koroze. Udržení vlhkosti vzduchu mezi 45-50% ochrání železné kovy před výskytem koroze. Vztah mezi relativní vlhkostí a korozí znázorňuje Vernonova křivka.

Ochrana proti kondenzaci vodních par

Voda kondenzuje v případě, že je povrch daného předmětu chladnější než rosný bod okolního prostředí vzduchu.

Kondenzace vodních par je rozšířený problém, zejména u čerpacích stanic vody a vodáren. Teplota zařízení, nádrží, trubek a ostatních instalací je blízká teplotě podzemní vody, tedy 5-12°C.

V případě nárůstu okolní teploty a vlhkosti, dochází právě ke kondenzaci na těchto zařízeních.

Voda taktéž kondenzuje na stěnách v zimních stadiónech, které jsou ochlazovány ledem.

Kondenzace vodních par může způsobit poškození a rizika. Suchý vzduch pomáhá snížit teplotu rosného bodu, což zabraňuje kondenzaci na nežádoucích místech.

Ochrana proti ledovatění

Vlhký vzduch způsobuje nárůst námrazy v mrazácích, ledničkách a také na nakládacích plochách. Vysoušení vzduchu chrání tato místa před dalším ledovatěním a urychluje proces odvodu tepla z produktu (zmrznutí). Tento proces snižuje náklady a zvyšuje bezpečnost.

Ochrana proti růstu plísní a bakterií

Vysoká vzdušná vlhkost zvyšuje růst plísní, které mohou být přítomny v různých materiálech a mohou se v nich vyskytovat roky bez jakéhokoliv poškození. Nicméně 70% vlhkost vzduchu dramaticky zvyšuje jejich nárůst a přispívá tím ke zdravotním problémům. Nejčastější problémy jsou poškození zdí, nárůst plísní, hniloba uskladněné úrody, krmiva a potravin.

Vzdušná vlhkost také urychluje bakteriální růst, který může vést k různým chorobám a kontaminacím. Plísně a bakterie mohou také způsobovat nežádoucí zápach. Vysoušení pomáhá eliminovat známky výskytu plísní a bakterií.

Stavby

Voda má na stavbách široké použití, zejména jako substrát pro maltu, beton, adheziva a nátěry. Z tohoto důvodu je potřeba vždy odstraňovat nadbytečná množství vody z rekonstruovaných nebo nových budov. Tento krok nám zajistí správnou izolace, rezistenci a odolnost barevných nátěrů. Navíc získáme ochranu vůči růstu bakterií a plísní. Vodu je možné z interiéru budov odstranit několika způsoby. Jeden z těch nejlepších je vysoušení, což způsobí, že se stěny doslova “vzdají” nadbytečné vody.

Aglomerace

Hodně sypkých produktů (zvláště pudrového stavu) mají hygroskopické vlastnosti. Díky vlhkosti se materiál stává hrudkovitým a lepí se, což má negativní důsledek na jeho kvalitu a také na výrobní náklady. Uskladnění vlhkých produktů může způsobovat komplikace. Snížením vzdušné vlhkosti můžeme těmto problémům předcházet.

Ostatní

Vysoušení vzduchu je užitečné I v jiných situacích. Jednou z nich je použití kondenzačních odvlhčovačů v prostorech, kde sušíme prádlo. Mobilní kondenzační odvlhčovače mohou být použity v budovách postižených povodněmi, kde umožňují rychlé vysoušení vlhkých stěn bez ohledu na povětrnostní vlivy.

Vysoušení je také nezbytné v klimatizovaných budovách s vysokou vlhkostí, jako jsou bazény, sprchy, laboratoře, atd. Vysoušení pomáhá snížit provozní náklady, většinou díky snížení nákladů na topení a částečně i vody.

Vysoký obsah vody může také měnit fyzické a chemické vlastnosti materiálu. Např. papír uskladněný ve vlhkém prostředí ztrácí svoji pevnost a deformuje se. Provazy a plasty také ztrácí svoje vlastnosti při vystavení vlhkosti.

Produkty náchylné na vlhkost, jako jsou léky mohou být uskladněny pouze v prostředí s nízkou vzdušnou vlhkostí.