Kondenzační odvlhčovače- často kladené dotazy


Nejčastěji kladené dotazy ohledně kondenzačních odvlhčovačů od firmy Master Climate Solutions.

Jak vysoušet?

Nejlepší způsob jak odstranit nadbytečnou vodu ze vzduchu je použít odvlhčovač vzduchu. Detailní informace o různých metodách vysoušení můžete nalézt zde metody vysoušení.


K čemu jsou odvlhčovače používány?

Odvlhčovače jsou používány ke snížení objemu vlhkosti ve vzduchu a také k vysoušení předmětů nacházejících se v prostředí vzduchu. Detailní informace o provozu odvlhčovačů mohou být nalezeny zde provozní zásady kondenzačních odvlhčovačů.


Jak dlouho vysoušení trvá?

Doba vysoušení závisí na velkém množství faktorů, ty nejdůležitější jsou teplota vzduchu, vlhkost, objem místnosti, výkon odvlhčovače a příbytek vlhkosti. Všechny tyto faktory nám ztěžují určit dobu vysoušení. Vysoušení může trvat od několika hodin po několik dní.


Co udělat, aby bylo vysoušení co nejvýkonnější?

Vysoušecí výkon může být zvýšen umístěním odvlhčovače doprostřed místnosti. Zpracovaný vzduch by měl volně proudit dokola v místnosti. Více informací o správném provozu můžete nalézt zde provoz odvlhčovačů s kompresory.


Vypne se odvlhčovač sám automaticky když dosáhne požadovaných parametrů?

Odvlhčovač, který je vybaven hygrostatem se automaticky vypne v případě, že je dosaženo předem definované vlhkosti. Měli byste chvíli počkat, protože při opětovném zvýšení vlhkosti hygrostat opět odvlhčovač zapne.


Co to je hygrostat?

Hygrostat je automatická součástka, která kontroluje odvlhčovač. Sama vypne odvlhčovač v případě, že je dosaženo předen definované hodnoty.


Proč odvlhčovač kondenzuje tak málo?

Výkon kondenzačního odvlhčovače závisí na parametrech vzduchu, který zpracovává. Pokles teploty snižuje výkon chladícího sytému zařízení. Výsledkem jsou menší objemy zkondenzované vody. Výkon může být také ovlivněn znečištěným vzdušným filtrem nebo výměníkem tepla. Prostudování uživatelského manuálu je také velmi důležité.


Jak vybrat ten nejlepší odvlhčovač?

Nejlepší, i když nejkomplikovanější způsob, jak vybrat ten správný odvlhčovač je spočítat přírůstek vlhkosti, což nám pomůže určit správný výkon odvlhčovače. Odvlhčovač můžeme vybrat I na základě grafů, zobrazujících charakteristiku odvlhčovače v provozu. Pokud znáte teplotu a vlhkost vzduchu v místnosti, kde bude odvlhčovač pracovat, bude pro Vás snadné určit správný výkon. Ostatní postupy výběru odvlhčovačů jsou popsány zde jak vybrat správný odvlhčovač.


Mohu vysoušet vzduch v několika místnostech ve stejnou dobu?

Vysoušení několika místností ve stejnou dobu možné je, ale vysoušení jedné místnosti po druhé je mnohem lepší a rychlejší.


Kam bych měl/a umístit odvlhčovač?

Nejlepší místo pro odvlhčovač je střed místnosti.


Mohu větrat v místnosti, kterou zároveň vysouším?

Kondenzační odvlhčovače by měly být používány v uzavřených místnostech, takže není možné větrat místnost v případě, že odvlhčovač běží.


Mohu topit v místnosti, kterou zároveň vysouším?

Místnost, kterou vysoušíme můžeme zároveň vytápět. Nicméně byste ale neměli překročit provozní rozsah teplot odvlhčovače. Měli byste také věnovat pozornost tomu, aby na odvlhčovač nešlo přímo teplo a umístit zdroj tepla do vhodné vzdálenosti od odvlhčovače.


Mění odvlhčovač teplotu vzduchu v místnosti?

Kondenzační odvlhčovače zvyšují teplotu místnosti, ve které pracují. Vše záleží na teplotě a objemu místnosti. Vzduch, který vychází z odvlhčovače může být o 3-8°C teplejší.


Může voda v kondenzační nádržce přetéct?

Odvlhčovače jsou vybaveny systémem, který je vypne v případě, když je nádržka plná. To slouží jako prevence před tím, aby nádrž přetekla.


Jak často je potřeba vyprazdňovat kondenzační nádržku?

Odvlhčovač Vás upozorní, když budete muset nádržku vyprázdnit.


Co se stane, když si vyberu odvlhčovač s nedostatečným výkonem?

Použití zařízení s nedostatečným výkonem zajisté zvýší čas a náklady vynaložené na vysoušení. Je možné, že touto cestou nedosáhnete ani méně než 50% relativní vlhkosti.


Co se stane, když si vyberu odvlhčovač s nadměrným výkonem?

Výběr nadměrně výkonného zařízení může mít za následek nechtěné vyšší náklady a nevyužitý potenciál odvlhčovače. Nicméně koupě většího zařízení Vám dá jistotu ohledně bezpečnosti a umožní Vám využít jej ve větších místnostech.


Jaká je optimální rozsah relativní vlhkosti?

Předpokládá se, že relativní rozsah vlhkosti, který poskytuje správný klima-komfort se pohybuje mezi 30 a 65 %. Nejoptimálnější rozsah je 40-50%.