Odvlhčovací metody

Odvlhčování je proces, který spočívá ve snížení obsahu kondenzovaných par ve vzduchu. Vzduch může být odvlhčen několika způsoby:

Ohřevem a ventilací
Odvlhčováním kondenzací
Odvlhčováním adsorpcí

Topení a ventilace

Tato metoda spočívá ve zvyšování teploty vzduchu v místnosti za použití intenzivní ventilace. Účinnost závisí na vnějších podmínkách, které mohou dokonce tuto metodu znemožnit . Čím nižší je venkovní teplota a čím vyšší je teplota odvlhčované místnosti, tím je metoda účinnější. Proto lze nejlepších výsledků dosáhnout v zimě, horších na jaře a na podzim a nejhorších v létě.

V případě vysoušení vlhkých zdí by teplota v místnosti neměla překročit 35°C. Vyšší teploty mohou způsobit nadměrný nárůst tlaku páry obsažené ve stěnách, což může vest k rozpraskání a poškození stěn. Nedostatečná ventilace ( větrání/ výměna vzduchu) při odvlhčování vlhkých zdí způsobí to, že je pára absorbována suchými zdmi a stropem. Měli bychom také zmínit, že topení plynovými topidly způsobuje opačný efekt. Spalováním propan- butanu vzniká oxid uhličitý a pára, což způsobuje zvýšení nejen teploty, ale i vlhkosti vzduchu.

Praktikování této metody je často spojeno s vysokými náklady. Důvodem je nízká efektivita (odvlhčování po dlouhou dobu) a fakt, že nejlepší výsledky jsou dosaženy při největších tepelných rozdílech (je zapotřebí zajistit dobrý topný výkon).

Odvlhčování ventilací a topením:
1 – vzduch jde ven; 2 – vzduch nasátý zvenku; 3 - ventilátor; 4 – ohřev; 5 – ohřátý vzduch


Odvlhčování kondenzací vodních par

Tato metoda spočívá v odstranění vlhkosti díky zchlazení vzduchu pod rosný bod, což způsobí kondenzaci par. Pro tuto metodu používáme kondenzační odvlhčovače. Jejich hlavní části jsou: ventilátor, kompresor, výměník tepla (kondenzátor a výparník) a rozpínací polštářek. Ventilátor tlačí vlhký vzduch přes výměníky tepla. Teplota ve výparníku je nižší než teplota rosného bodu, což způsobí kondenzací vodních par obsažených ve vzduchu a na stěnách. Kondenzát je shromažďován v nádržce nebo odveden odpadním systémem pryč. Po průchodu vzduchu výparníkem dojde ochlazený a suchý vzduch do kondenzátoru, kde dojde k ohřevu. Díky tomu dojde k dalšímu snížení relativní vlhkosti. Suchý vzduch z kondenzátoru je poslán zpět do místnosti, odkud přišel.

Teplota vzduchu, která vychází z odvlhčovače je o 3-8°C vyšší, než teplota nasávaného vzduchu. Výše zmíněný nárůst teploty může způsobit rychlejší odpaření vody, např. z vlhkých stěn, což usnadňuje odvlhčování a nevystavuje nás to nebezpečí poškození jako v případě odvlhčování topením a ventilací. Množství vody obsažené ve vzduchu se snižuje s prodloužením provozní doby stroje v uzavřené místnosti.

Účinnost kondenzace odvlhčovače závisí na provozních podmínkách (teplota a vlhkost) a na typu stroje (velikost, výrobce). Maximálních hodnot je možné dosáhnout při vyšších teplotách a vyšší relativní vlhkosti. Snížení obsahu vody ve vzduchu proto snižuje I výkon stroje. Tento typ odvlhčovačů není možné použít při teplotách pod 0-5°C (v závislosti na modelu).

Odvlhčování pomocí kondenzace vodních par je určitě efektivnější a ekonomičtější metodou než vysoušení metodou topení a ventilace, primárně díky eliminaci výměny vzduchu v místnosti.

Odvlhčování kondenzací vodních par:
1 – vlhký vzduch; 2 - filtr; 3 - výparník; 4 – tácek pro odkapání kondenzátu; 5 – kondenzační nádržka;
6 – odvlhčený a studený vzduch; 7 - kondenzátor; 8 - ventilátor; 9 – odvlhčený a ohřátý vzduch


Odvlhčování adsorpcí

Tato metoda spočívá v odstranění vlhkosti vzduchu díky absorpci hygroskopickými materiály. Hlavním zařízením, které používáme jsou adsorpční odvlhčovače, jejichž hlavními komponenty jsou rotor s řídící jednotkou, ventilátor, ohřívač vzduchu, filtr, kryt, doplňky pro montáž.

Rotor je nejčastěji vyroben z vhodně profilovaných hliníkových plechů (které vytvářejí axiální kapiláry) a povrch rotoru je pokryt hygroskopickými látkami. Taková konstrukce zvětšuje povrch vhodný pro adsorpci. Rotor je poháněn elektromotorem transmisí (součástí je nejčastěji řemenový převod). Zařízení je rozděleno na odvlhčovací a regenerační část, což má za výsledek získání odvlhčeného vzduchu hned za rotorem. Při otáčení dochází k tomu, že se vlhký hygroskopický materiál dostává do regeneračního sektoru, kde prochází horký vzduch rotorem za účelem odstranění vlhkosti, která se dostává ven.

Přidanou hodnotou rotoru je vysoká odolnost, možnost omytí, samočištění a prevence proti bakteriím. Velkou výhodou tohoto typu odvlhčovačů je odvlhčování bez chlazení a v teplotách pod nulu. Vzhledem k mnoha výhodám této metody je hojně užívána ve farmaceutickém, potravinářském průmyslu nebo jako součást AC systémů.

Odvlhčování adsorpcí
1 - filtr; 2 – vlhký vzduch; 3 - rotor; 4 – odvlhčený vzduch; 5 - ventilátor; 6 – regenerovaný vzduch; 7 -ohřívač;
8 – teplý regenerovaný vzduch; 9 vlhký regenerovaný vzduch