Pomoc s vyběrem vhodneho typu a modelu odvlhčovače

Odvlhčovače mohou být použity k nejrůznějším účelům, ale každopádně musí mít pro jeho splnění dostatečný výkon. Při určování potřebného výkonu se řiďte následujícím postupem a vzorci.


POUŽITÍ Požadovaná kapacita odvlhčovače (l/24h) se rovná:
Suterén Objem místnosti vydělený 15 při standardních podmínkách
Odstraňování škod po povodni Objem místnosti vydělený 6 při standardních podmínkách
Potravinový sklad: sýr, ovoce… Objem místnosti vydělený 10 plus úbytek vody z potravin
Plavecký bazén nebo vířivka Objem místnosti vydělený 10 plus 0,4 litrů vody na m2 bazénu za den
Místnost s velkým počtem osob Objem místnosti vydělený 15 plus 4,4 litrů vody na osobu za 24 h
Místnost s velkými zvířaty Objem místnosti vydělený 15 plus 6 litrů vody na velké zvíře za 24 h

Příklad: Suterén
Objem místnosti V = 650 m3
Doporučená kapacita odvlhčovače: 650:15 = 41 l/24h
Můžete si vybrat mezi DH 752 nebo DH 44Příklad: Odstraňování škod po povodni
Objem místnosti V = 150 m3
Doporučená kapacita odvlhčovače: 150:6 = 25 l/24h
Můžete si vybrat mezi DH 732 nebo DH 26Příklad: Plavecký bazén
Plavecký bazén A = 250 m2
Objem místnosti V = 2800 m3
Doporučená kapacita odvlhčovače se zavřenými okny:
2800:10 + 0,4*250 = 380 l/24h
Můžete si vybrat mezi 4 x DH 92, 4 x DH 772 nebo 2 x DH 7160
Při správném větrání lze počet potřebných odvlhčovačů snížit
Příklad: Místnost s velkým počtem osob
Objem místnosti V = 600 m3
Osoby = 25
Doporučená kapacita odvlhčovače se zavřenými okny:
600:15 + 4,4*25 = 150 l/24h
Můžete si vybrat mezi 2 x DH 92, 2 x DH 772 nebo 1 x DH 7160
Při správném větrání lze počet potřebných odvlhčovačů snížit


Jak zvyšit učinnost odvlhčovani?

Zavřete okna a dveře
Umístěte přístroj do středu místnosti
Neumísťujte odvlhčovač do blízkosti zdrojů tepla
Účinnost odvlhčování zvýšíte pokud v prostoru použijete zároveň elektrické nebo infračervené topidlo
Účinnost odvlhčování také zvýšíte pokud v prostoru použijete průmyslové dmychadlo