Zásady pro použití odvlhčovačů


Hlavní zásady při používání kondenzačních odvlhčovačů s kompresory:

tato zařízení jsou určena pro použití v interiérech (s uzavřenými okny a dveřmi)
měla by být dodržena minimální vzdálenost zařízení od stěn v místnosti (obvykle 0.2- 0.5 m)
umístění zařízení uprostřed místnosti zlepšuje jeho výkon
na zařízení nepokládejte žádné předměty
nezakrývejte vstupní ani výstupní otvor pro vstup a výstup vzduchu
používejte odvlhčovač za takové teploty, která je stanovena v návodu
většina zařízení by měla být uskladněna a převážena ve stejné poloze v jaké jsou používána v provozu
dosažení požadovaných parametrů s hodnotou rosného bodu pod 2-5°C není možné


Obrázek níže ukazuje správné zacházení s kondenzačními odvlhčovači.


Provoz kondenzačních odvlhčovačů


Closed doors - zavřené dveře
Closed windows - zavřená okna
Keep distance from heating appliance - dodržujte vzdálenost od topných zařízení
Keep the distance from the walls - dodržujte vzdálenost od zdí
Do not cover dehumidifier - nezakrývejte odvlhčovač
Temperature range - teplotní rozsah


Základní principy práce s adsorpčními odvlhčovači:

tyto stroje jsou určeny pro odvlhčování vzduchu v uzavřených místnostech
odvlhčovač je možné používat v odvlhčované místnosti nebo mimo ni
vlhkost je možné odstranit přídatnou hadicí mimo odvlhčovanou místnost
použijte co nejkratší hadici
nezakrývejte vstupní ani výstupní otvor pro vstup a výstup vzduchu