Soused mi vytopil byt- co mám dělat? Jak vysušit vlhké zdi?


Jestli jste už někdy byli vytopeni sousedem nebo vám praskla stupačka, tak určitě velmi dobře znáte následky takovéto nehody. Za prvé- poškození bytu, např. mokré stěny a všudypřítomný nepříjemný zápach vlhkosti. Za druhé, dlouhá cesta při vyřizování škod s pojišťovnou. Za třetí, vyhlídka nákladů spojených s opravami a renovací bytu.

Něco takového se stalo Elžbietě. Na nefunkční vodní ventil se přišlo až po tom, co se na stěnách objevily vlhké fleky. Ukázalo se, že voda tudy možná protékala velmi dlouho. Elžbieta začala mít obavy, když se na stěně objevil vlhký flek na konci listopadu 2010. Nejprve si myslela, že to bylo způsobeno nedostatečným topením, ale flek rostl každý den víc a víc. Když se nakonec přišlo na vadný ventil u souseda, bydlícího nad Elžbietou, tak měla skvrna 1.5 m na výšku a cca 0.5 m na šířku. K tomu všemu přibyl intenzivní zápach vlhkosti a plísně a začala se odlupovat omítka.

Elžbieta nemohla začít s renovací před dokončením likvidace škod. Nicméně dostala radu, aby začala v mezidobí používat odvlhčovač a vysoušet stěny.

Do místnosti o rozloze 10 m² byl umístěn kondenzační odvlhčovač DH 721 (podívejte se na přiloženou fotografii). Je to typický model určený pro vysoušení menších prostor. Tento odvlhčovač při práci několik hodin denně shromáždil 25 l vody za týden stěna začala vysychat a co je podstatnější, nepříjemný zápach vlhkosti zmizel. Aby Elžbieta předešla následnému pronikání vlhkosti zbylé vody z patra, použila odvlhčovač každé 2-3 dny po dobu jednoho celého dne. Překvapující je, že i po více než měsíci používání odvlhčovač nashromáždil dalších 5 l vody. To je jen ukázkou toho, kolik vody muselo Elžbietin byt zaplavit.

Ačkoliv majitel bytu stále otálí s hlavní renovací pokoje, je ráda, že předešla růstu plísní a že stěna nebyla zničena úplně. Odvlhčovač se ukázal jako ideální řešení této situace. Měli bychom zdůraznit, že by bylo jistě složité vysušit stěnu pouze vytápěním. Při velmi nízkých zimních teplotách, kdy teplota mnohdy dosahuje až -15°C je jednoduše nemožné vysušit stěny přirozenou cestou. Na druhou stranu, kdyby Elžbieta čekala na oteplení, tak by se na stěnách rozvinul výskyt nebezpečných plísní o poznání více. Odvlhčovač zvládnul odstranit veškerou vlhkost ze stěn v relativně krátkém časovém období a zároveň předejít následkům úniku vody z vadného ventilu. Stěna je dnes suchá (únor 2011) a renovační práce mohou začít.


Odvlhčovače fungují mimo jiné dobře ve vlhkých nebo zatopených sklepích, garážích a stejně tak v domech postižených povodněmi. Naše široká nabídka odvlhčovačů Master nabízí řešení pro každého dle jeho aktuálních potřeb- velikost a typ zařízení podle rozsahu škody. Výběr správného modelu zaručuje správný vysoušecí výkon, stejně tak jako efektivitu procesu.