Stavební práce v zimě- jak čelit vlhkým skvrnám na stěnách


Případ Huberta, žijícího v Poznani ukazuje, že omítání v zimě se neobejde bez problémů s mokrou omítkou. Podle odborníků je možné nahazovat omítku v zimě při teplotách ne nižších než je 15 °C a při nepřekročení hranice vlhkosti nad 70%. V budově by měl být zajištěn vhodný ventilační systém pro odvod vlhkosti.

Hubert má malý dům s plochou přibližně 120 m² pro něj a jeho rodinu. Když byla budova uzavřena, okna a dveře byla namontována, začalo se s omítkou. Dělo se tak na konci října a začátku prosince 2010, když byla venkovní teplota neobvykle teplá pro toto roční období . Problémy začaly když zima překvapila svým kouzlem na počátku prosince. Teploty se držely na bodu mrazu asi po dobu jednoho měsíce a byly doprovázeny obrovskými závějemi sněhu. Tání začalo v lednu a přesně v tuto dobu se na stěnách Hubertova domu objevily vlhké skvrny na stěnách (podívejte se na obrázek).

Na stavbách nízké teploty většinou způsobují fakt, že malta se pomaleji spojuje a tuhne. Proto vzniknul problém s mokrými fleky nově položené malty. Při pouhé vnitřní teplotě 8°C bylo nemožné stěny vysušit. Všechno navíc zhoršovaly nepříznivé podmínky počasí.

Majitel domu se rozhodnul použít kondenzační odvlhčovač DH 751. Nejprve bylo zařízení umístěno do té nejvlhčí místnosti s rozměrem cca 10m2. Během jednoho týdne vysoušení bylo v místnosti nasbíráno asi 6-7 l vody každý den. Pozornost bychom měli věnovat faktu, že čím vyšší je v místnosti teplota a úroveň relativní vlhkosti, tím lepší výkon odvlhčovač podává. V tomto případě kolísala teplota v místnosti kolem 5- 8 °C, což je minimální možná teplota, ve které může zařízení fungovat. Ve stejnou dobu kolísala teplota venku mezi 0-8 °C. Po týdenním použití odvlhčovače se mokré skvrny začaly zmenšovat.

Kondenzační odvlhčovač Master DH 751 může dosáhnout výkonu až k 46 litrům za den při teplotě 30 °C a relativní vzdušné vlhkosti 80%. Tyto stroje jsou vybaveny panelem elektrik a vestavěným vlhkoměrem. Signální kontrolka indikuje hladinu kondenzátu a proto je možné ji včas vyprázdnit. Tyto odvlhčovače jsou obvykle používány během dokončovacích a renovačních prací.


Pro zkrácení vysoušecího procesu se majitel rozhodnul pro použití ještě jednoho odvlhčovače- Master DH 25, a to v jiné místnosti. S tak pokročilou úrovní vlhkosti po celém domě je nezbytné použít několik odvlhčovačů pro docílení dobrých výsledků. Pouze použití takových zařízení je jediným řešením před příchodem teplého počasí. Vysoušení pomocí topení a ventilace je zdlouhavý proces. Kondenzační odvlhčování je mnohem efektivnější a ekonomičtější. Navíc v tomto případě bylo ještě použito elektrické topidlo Master B 3.3 pro zvýšení výkonu odvlhčovačů a ke zrychlení celého vysoušecího procesu. Použití mobilního topidla je výborným řešením před instalací topného systému v budově.

Pro další informace o kondenzačních odvlhčovačích navštivte záložku odvlhčovače.