Topidla Master hřejí umělce

Tento rok hrál vánoční charitativní orchestr pro děti s urologickými a nefrologickým onemocněními. Po celém Polsku se konaly různé akce, koncerty a slavnosti, aby se vybraly peníze na lékařské vybavení. V Poznani bylo pódium vytápěno topidly Master.


Hlavním GOCC místem v Poznani bylo pódium poblíž hradu. A jako každý rok, i letos bylo naplánováno několik koncertů a aukcí. Společnost MAKO z Przezmierow byla zodpovědná za vytopení pódia po celou dobu události za pomoci mobilních topidel. Navzdory proměnlivému a chladnému počasí dokázali zajistit, že jak umělci, tak hosté na pódiu mohli pohodlně vyzývat publikum, aby přispělo na charitu.

Bylo domluveno, že pódium s rozměry 12 x 12 x 8 m s celkovou plochou 1152 m³ bude vytápěno dvěma naftovými topidly s nepřímým spalováním. Použity byly modely BV 290, s výkonem 81kW/ každé. Při výběru vhodného zařízení je potřeba vzít v úvahu fakt, že pódia nejsou uzavřené prostory a dochází zde k neustálému přítoku studeného vzduchu. Topidla byla umístěna na obě dvě strany pódia a teplý vzduch byl distribuován na pódium díky hadicím na bočních stranách pódiové konstrukce. Toto řešení umožnilo rovnoměrné rozprostření teplého vzduchu v celém prostoru.

Stříbrné hadice byly podepřeny speciálními kovovými rámy. Hadice umístěné po bocích mezi muzikantským vybavením splynuly se zbytkem pódia a esteticky ho nenarušovaly.

Během celého GOCC finále se venkovní teplota pohybovala kolem 0 až 5 °C. Topidla zajistila zvýšení teploty na pódiu na cca 10 °C.

Naproti pódiu byl tzv. kontrolní stan. Stan o rozloze asi 6m² , který byl vytápěn pomocí menšího, 20 kW topidla Master BV 70, taktéž dovybaveného flexibilní hadicí pro distribuci horkého vzduchu. Výstup hadice byl umístěn u zadní stěny stanu.Topidla pracovala celý den, od 9 ráno do pozdního večera, kdy událost končila. Celková instalace, stejně jako odinstalování zabralo pouze 30 min. Zaměstnanec firmy MAKO byl po celou dobu akce přítomen, aby dohlížel na provoz topidel. Za zmínku také stojí to, že firma poskytla na akci i záložní topidlo, pro případ neočekávaného selhání některého ze strojů.


Podobný topný systém byl použit i 11. listopadu 2010 během Svatomartinských oslav v ulicích Poznaně.