Zimní investice- tajemství vytápění velkých zařízení

Mohou být náklady spjaté s vytápěním sníženy při udržení vysokého topného výkonu? Jak můžeme vytopit velká zařízení při minimálních nákladech? Proč se nestačí zabývat pouze výběrem typu zařízení, ale také typem paliva?

Chladné podzimní počasí cítíme každým dnem víc a víc. S neklidem očekáváme příchod chladných a krátkých dní. Naše myšlenky se soustředí na to, co představuje každý rok značný problém: jak zajistit dostatečné vytápění velkých interiérových prostor ve firmě? Tomuto problému nečelí pouze velká průmyslová zařízení, jako jsou výrobní haly, sklady zboží, dílny, ale také různé typy sportovních zařízení nebo veřejných budov.

Pokud jde o topný výkon, taková místa mají obvykle vysoké požadavky. Díky častým výměnám teplého a studeného vzduchu je zajištění konstantní teploty velmi složité. Pravidelné otevírání dveří nebo bran k vytopení budovy nepřispívá. Často je ale potřeba budovu vytopit rychle. Proto se může zdát, že je vytápění těchto míst spjato s vysokými náklady. Nicméně stojí za to hledat nová řešení, která budou dostatečně výkonná a efektivní a neutratíme za ně všechny těžce vydělané peníze.

Výběr správného topidla

V mnoha případech se ukazuje, že stacionární topidla jsou ideálním řešením. Jsou schopny vytopit horkým vzduchem relativně velké plochy. A to bez ohledu na podmínky- zásobení teplým vzduchem je rychlé a ve velkých objemech. Prvním krokem ke snížení provozních nákladů je použití snadno dostupného paliva. Kromě typické nafty nebo oleje může být jako palivo pro topidla použit výrobní odpad, jako je papír nebo suché dřevo (v závislosti na daném modelu). Během výběru konkrétního modelu bychom také měli vzít v úvahu velikost zařízení. Pouze zařízení s vhodnou topnou kapacitou bude schopno splnit Vaše očekávání.

Topidla s externím spalováním oleje

Velkoprostorové haly mohou být rychle a za relativně nízkou cenu vytopeny stacionárními topidly na směsi upotřebených olejů (např. Master BG 100 PW). Toto snadno smontovatelné topidlo má externí olejový hořák, který je přizpůsoben přerušovanému provozu. Topidla tohoto druhu mohou fungovat na různé typy paliva, díky kterým je možné snížit provozní náklady a přizpůsobit topidlo potřebám zákazníka.

Topidlo hřeje díky foukání horkého vzduchu do prostoru. Jeho zapojení spočívá v připojení komínového sytému a možného připojení dalších vzduchových průduchů pro rovnoměrnou distribuci vzduchu. Vzduch využívaný ve spalovacím procesu je získáván přímo ze zařízení, které vytápí a proto je opravdu velmi důležité zajistit dostatečný a neustálý přísun čerstvého vzduchu ventilací. Zvážit bychom také měli místo, kde budeme topidlo instalovat. Palivová nádrž by měla být relativně blízko u zařízení (maximální vzdálenost jsou čtyři metry). Instalace nádrže ve větší vzdálenosti vyžaduje nezbytné připojení palivové pumpy, která zajistí maximální výkon provozu. Stacionární topidlo BG 100PW je také vybaveno speciálním analyzátorem výfukových plynů, díky kterému mohou být spalovány všechny typy olejů řízeným způsobem, s ohledem na negativní vliv na životní prostředí.

Díky vysokému výkonu tohoto topidla (102 kW) je možné vytopit i relativně velká zařízení velmi rychle. Dále je možné k tomuto zařízení připojit termostat, který automaticky kontroluje teplotu. Ačkoliv se Vám nákup tohoto zařízení může zdát jako nemalá investice, všechny výdaje se obvykle vrátí za jednu sezónu.


Master BG 100 PW

Topidla spalující na principu vypařování

V malých prostorech, jako jsou např. garáže, malé sklady nebo výrobní haly je tento typ topidel fungujících na „vyjetý olej“ úspěšně používán po několik let. Je třeba pamatovat na to, že tato zařízení vyžadují instalaci čtyřmetrového komína, který vede do spalovací komory. Neadekvátní odvod může způsobit neefektivní provoz zařízení a vést k nesprávnému spalování.

33 kW topidlo (Master WA 33B) je schopno zvýšit teplotu v místnosti o cca 7 °C za pouhé 1.5 hodiny (v případě, že jsou splněny standartní izolační požadavky). Topidla vybavena tímto typem hořáku mají obvykle vestavěnou nádrž, regulaci výkonu a manuální zapalování.

Zařízení je ideálním řešením pro malé prostory. Hlavní výhodou tohoto zařízení je zejména nízká pořizovací cena, vysoký výkon, levné palivo a téměř 100% čistý teplý vzduch.


Master WA 33 B

Topidla na pevná paliva

Na trhu nalezneme také topidla na pevná paliva. Tato vysoce výkonná zařízení spalují růžné typy spotřebního odpadu, jako je např. dřevo, papír, atd., to vše namísto klasického paliva. Topidlo Master CT 50P s výkonem 50kW je výborným příkladem takového stroje. Toto topidlo se úspěšně používá v tiskárnách, technických dílnách, malých dílnách a na všech místech, kde je přímo dostupné palivo.

Instalace takového topidla spočívá v připojení komínku pro odvod spalin. Aplikace manuálního zapalování umožňuje topidlo zapnout kdykoliv. Pořizovací náklady na topidlo nejsou vysoké a možnost využít topidlo pro spalování různých druhů odpadu ho činí velmi levným pro provoz.


Master CT 50 P


Před uskutečněním konečného rozhodnutí by měl uživatel rozhodnout který model topidla bude schopen zajistit dostatečné vytopení budovy. Je potřeba vzít v potaz výkon a efektivitu topidla. Tímto rozhodnutím snížíme pravděpodobnost neefektivního výběru. Výběr nám může usnadnit i přístup k danému palivu .Nicméně výběr bychom měli konzultovat s prodejcem nebo specialitou, který je schopen definovat všechny potřebné parametry a doporučí výběr nejvhodnějšího zařízení.